Fisk

Nybegynner tips akvarium

Her er noen råd som kan være nyttige for de som har tenkt å anskaffe seg akvarium.

Plassering

Et akvarium bør aldri plasseres der det kan utsettes for direkte sollys, sollyset fremmer vekst av alger og bidrar til at temperaturen i vannet vil bli ustabil.

Plasser heller ikke akvariumet nært varmekilder som varmovner, radiatorer og vedovner, da dette vil også bidra til en ustabil temperatur i vannet.

Et akvarium bør plasseres på et egnet stativ (underlag) som tåler vekten av akvariumet. Derfor bør en ikke bruke tv-bord o.a. som ikke er ment for akvarium. Husk at et akvarium på 100 liter gjerne veier 130-140 kg, og et akvarium på 200 liter veier gjerne 260-280 kg.

Grus og filter

Hvis en skal bruke skjulte luftledninger til filteret, bør en plassere disse før en heller i grusen. En bør også skylle grusen i rent vann før en heller grusen i akvariumet. Gruslaget bør ha en dybde på ca. 5 cm.

Filterpumpen bør ikke være kraftigere enn at pumpekapasiteten tilsvarer mer enn akvariets volum 1 til 1,5 ganger. Bruk heller 2 små pumper i stedet for en stor.

Vannet

Vann kan en ta fra springen, men det bør luftes i 24 timer, gjerne i en ren bøtte med varmekolbe i. En bør sjekke blant annet PH verdi på vannet. Vannet bør ha romtemperatur før en fyller det i. Legg en tallerken over sanden, som en fyller vannet på, så slipper en grums fra sanden.

Fyll heller ikke akvariumet helt fullt, da det skal jo planter, fisker o.a. i akvariumet som tar plass.

Husk å ukentlig bytt ut 10 – 20 % vann.

Temperatur på vannet

Det er ingen fast temperatur, da det er avhengig av hvilke fisker en velger å ha i akvariumet. Generellt trives fisk og planter fint ved 22-24 °C. Men blant annet discus skal gjerne ha 28-30 °C.

Planter og dekorasjoner

Tenk nøye gjennom hvor og hvordan en vil plassere planter og dekorasjoner, for en bør ikke endre dette etter at en har satt fisk i akvariumet, da det er meget stressende for fisken begynner en å flytte på planter og dekorasjoner.

Lys

Planter liker best lys med flest røde og blå farger. Vanlig lys å bruke er lys som ligger så nært dagslys som mulig. Lyset bør stå på 12-14 timer daglig.

Fisk

Det er stort utvalg å fisk å velge i, en bør sjekke at de forskjellige fiskesorter går godt overens.

Kjøp kun et par fisk i starten, slik at akvariumet får etablert en bakterieflora. Etter noen uker kan en øke mengden fisk.

Når en setter fisken ned i vannet, bør en legge posen i vannet, slik at det gradvis kommer vann fra akvariumet inn i posen og fisken vil da ikke få sjokk.

Et tips for å forbedre vannet med tanke på bakterier, er å fylle en 5 liters bøtte med vann og tilsette en hand med jord fra hagen, la blandingen stå i noen dager og så helle det rene overflatevannet ned i akvariumet.


Lykke til og husk at dette er bare noen generelle råd, en bør for optimal glede av akvariet lese så mye som mulig om akvarium før en anskaffer seg et. Søk også hjelp på dyrebutikken til å velge akvarium og utstyr som passer til ens eget behov.

Informasjon hentet fra Kunnskapsbasen.no

Comments are closed.